fbpx

PURCHASE CONDITIONS

Contact

För information och bokning:

Purchase conditions

1. Företagsinformation
www.skargardskompaniet.se tillhandahålls av Skärgårdskompaniet i Östergötland med Org nummer 720329-1914.

2. Priser
Alla priser anges inklusive moms i svenska kronor. I kundvagnen ser man det totala priset inklusive alla avgifter

3.1 Betalning
Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora tillsammans med samarbetspartners. Biljetten skickas via mail direkt efter betalningen är gjord.

3.2 Kortbetalning
Kortbetalning accepteras via Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt.

5. Ångerrätt och öppet köp
Som kund har du rätt att ångra ditt köp fram till tre dygn innan aktiviteten påbörjas.

6. Återbetalningsskyldighet
Om du utnyttjar din ångerrätt ska vi betala tillbaka hela beloppet snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi mottog informationen.

7. Personuppgiftsbehandling
För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer Skärgårdskompaniet i Östergötland att behandla dina personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter under Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling.

8. Kontakt & Kundtjänst
Kontaktuppgifter till oss finner ni HÄR.

9. Cookies
En cookie är en textfil som skickas från en websida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra t.ex. inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webplatser. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig

10.1 Force Majeure
Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpning denna bestämmelse

10.2 Ändring av avtalsvillkor
Efter att kund genomfört ett köp äger vi inte rätt att ändra villkoren för aktuellt köp om inget annat är överenskommet.

10.3 Klagomål
Har man som kund klagomål kan dessa framföras via våra kontaktsätt som ni finner HÄR

10.4 Tvister & lagar
Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol.

Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling
Skärgårdskompaniet i Östergötland org. nr. 720329-1914, behandlar personuppgifter i samband med försäljning på www.skargardskompaniet.se och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen. Personuppgifter behandlas för att Skärgårdskompaniet i Östergötland ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål (”Ändamålen”):
• För att skapa och upprätthålla ditt personliga konto.
• För att ta emot och bearbeta dina beställningar.
• För att hantera eventuella återbetalningar.
• För att skicka dig sms-aviseringar om bokningar.
• För att besvara dina frågor och informera dig om ny eller ändrad information.
• För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyheter och liknande.
• För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka Skärgårdskompaniet i Östergötland:s erbjudanden och tjänster.
De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation och beställningar (”Personuppgifterna”). Personuppgifterna är nödvändiga för att Skärgårdskompaniet i Östergötland ska kunna uppnå Ändamålen.

Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att Skärgårdskompaniet i Östergötland ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på Skärgårdskompaniet i Östergötland:s berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som Skärgårdskompaniet i Östergötland anlitar för att uppnå Ändamålen. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som Skärgårdskompaniet i Östergötland är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna.
Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta Skärgårdskompaniet i Östergötland. Du kan även använda kontaktuppgifterna på denna sida om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:
• Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.
• Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
• Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.
• Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.
• Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
• Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i Skärgårdskompaniet i Östergötland:s berättigade intressen.

Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.