MILJÖ

Kontakt

För information och bokning:

Vår miljö är viktig

Att vi finns beror på vår unika miljö. Därför är det viktigt för oss att vi tar hand om den på bästa sätt. 

Vi är inte perfekta, men vi försöker göra det mesta vi kan. Någon måste våga gå först. 

Denna säsong kör vi med fossilfritt bränsle i Ellen af Harstena. 

Vi kör i år en skräpplockningsresa med frivilliga innan sommaren drar igång och hoppas att detta kan bli en tradition.

Engångsplast och liknande produkter har vi helt slutat med. 

Dessutom vill vi att ni som passagerare också tänker på vad ni kan göra!

Mycket välkomna till en lite bättre värld!